Termeni si conditii

Important!

Pentru a lansa o comanda, va rugam sa cititi pana la capat aceasta sectiune. Daca sunteti de acord cu termenii si conditiile utilizarii serviciilor noastre, va rugam sa dati click pe butonul „Sunt de acord”! Veti fi directionat catre sectiunea cu formularele de comanda.

Prin completarea formularului si solicitarea serviciului juridic vom intelege ca sunteti de acord cu prezenta sectiune. Transmiterea solicitarii dvs. nu poate avea loc fara a bifa accesarea prezentei sectiuni. Va rugam sa cititi cu atentie prezenta sectiune inainte de a transmite solicitarea serviciului juridic, pentru a evita eventuale neintelegeri generate de insuficienta informare a dvs. cu privire la serviciile noastre. Serviciile noastre juridice se bazeaza exclusiv pe informatiile furnizate de dvs. prin formularul de comanda completat direct pe site si documentele solicitate de noi dupa verificarea indeplinirii conditiilor prealabile.

In cazul in care informatiile furnizate de dvs. sunt eronate, fie datorita unei greseli de redactare ori datorita unei omisiuni din partea dvs., nu veti beneficia de garantia oferita de noi in conditiile prevazute la sectiunea „Garantii”.

INTERLEX isi rezerva dreptul de a modifica oricand informatiile publicate pe acest portal. Prin informatii se inteleg atat termenii si conditiile din prezenta sectiune, cat si orice alte prevederi publicate pe site. Modificarile vor putea fi operate prin eliminarea sau inlocuirea unor informatii existente ori prin, adaugarea unor informatii noi. Modificarile vor fi evidentiate in mod distinct si vor produce imediat dupa publicarea lor pe site. Modificarile operate pe site nu vor avea nici un efect asupra obligatiilor angajate de INTERLEX fata de clienti.

CONTRACTUL DE ASISTENȚĂ JURIDICA ON-LINE:

1. Societatea LAR INTERLEX MANAGEMENT SRL, cu sediul social in orasul Baicoi, Fdt. Gh. Gelu Mociornita, nr.3, jud. Prahova, inregistrata la ORC Prahova sub nr. J29/1622/2012, CUI: 30801850, e-mail: comanda@legalservnet.ro,, (denumita in continuare „INTERLEX”) se angajeaza sa preia comanda din partea clientului si sa o transmita unuia dintre avocatii colaboratori in vederea prestarii serviciului juridic.
2. Avocatul colaborator va presta serviciul juridic on-line in conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si ale statutului profesiei de avocat.
3. Obiectul contractului il reprezinta acordarea de consultanta juridica si/sau redactarea unui document juridic conform solicitarii clientului prin intermediul portalului web www.legalservnet.ro.
4. Prin solicitarea serviciului juridic, clientul este de acord cu prevederile prezentului contract.
5. Tariful pentru fiecare serviciu juridic este publicat pe portalul www.legalservnet.ro si include:
a) studiul documentatiei si informatiilor transmise de catre client;
b) redactarea documentului juridic solicitat;
c) transmiterea pe adresa de e-mail indicata de client a raportului de consultanta si/sau a documentului juridic, a instructiunilor privind depunerea cererii la instanta competenta si urmarirea solutiei pronuntate (dupa caz), factura si chitanta fiscala privind plata tarifului;
d) garantia acordata de INTERLEX.
6. Tariful se achita dupa prestarea serviciului juridic, conform procedurii mentionate pe www.legalservnet.ro.
7. Prestarea serviciilor juridice este garantata de INTERLEX, in calitate de administrator al portalului www.legalservnet.ro, in conditiile mentionate la sectiunea „Garantii”.
8. Clientul va putea face dovada prezentului acord cu o copie pe suport de hartie, certificata de acesta conform cu originalul.
9. INTERLEX asigura doar intermedierea serviciilor juridice prestate de catre avocatii sai colaboratori, in sensul preluarii solicitarilor si a documentelor furnizate de clienti, transmiterea acestora catre un avocat colaborator si furnizarea catre client a documentului juridic redactat de avocat, impreuna cu factura proforma si apoi a facturii fiscale dupa plata tarifului.
10. INTERLEX raspunde pentru intocmirea corecta a documentelor si fiscale si transmiterea lor catre client. Avocatul raspunde pentru documentul juridic redactat, conform Legii nr. 51/1995 si Statutului profesiei de avocat.
11. Prezentul contract se completeaza cu dispozitiile publicate pe www.legalservnet.ro la sectiunea „Termeni si conditii”.

CONDIȚII PREALABILE:

1. Conditii de legalitate
Pentru a ne asigura ca indepliniti conditiile legale promovarii actiunii in justitie, vom verifica informatiile furnizate de dvs. prin formularul completat direct pe site, urmand sa va transmitem un mesaj pe adresa de e-mail comunicata de dvs., prin care vom preciza daca indepliniti conditiile legale prealabile. In caz afirmativ, vom solicita transmiterea documentelor necesare redactarii cererii de chemare in judecata urmand ca, dupa achitarea tarifului, sa primiti cererea redactata de catre un avocat colaborator.
2. Conditii de calitate
Chiar daca sunt indeplinite conditiile de legalitate, exista posibilitatea ca avocatii nostrii sa nu fie in masura sa presteze un serviciu juridic de calitate care sa va fie cu adevarat util in rezolvarea problemei dvs., datorita unor cauze cum ar fi:
a) Cererea dvs. vizeaza un domeniu juridic in care avocatii nostrii nu au suficienta experienta pentru a va furniza un serviciu juridic de calitate;
b) Cererea dvs. nu este suficient de clara pentru a fi in masura sa identificam serviciul juridic de care aveti nevoie;
c) Din informatiile furnizate de dvs., rezulta ca sansele dvs. de castig intr-un litigiu existent sau potential sunt practic nule; de exemplu: prescriptia dreptului la actiune, contestarea unei datorii recunoscute initial sau mentionata intr-un titlu executoriu, etc.;
d) Orice alta cauza, ce ne-ar putea impiedica sa va oferim un serviciu juridic util si de calitate.
Cauzele mentionate la punctul 2 de mai sus nu au caracter permanent, existand posibilitatea ca ele sa fie inlaturate ulterior prin discutii si/sau furnizarea unor informatii suplimentare.

PRECIZĂRI IMPORTANTE

1. Cu privire la cererile adresate instantelor de judecata, supuse unui termen de decadere (depasire lui atrage respingerea cererii ca tardiv introdusa), avand in vedere timpul necesar pentru verificarea solicitarii dvs., plata tarifului, transmiterea cererii catre dvs. si mai apoi de dvs. catre instanta competenta, vom lua in considerare doar solicitarile transmise cu minim 5 zile inainte de expirarea termenului legal. Acest termen este precizat in actul administrativ sau juridic pe care doriti sa-l atacati (proces verbal de contraventie, somatie de plata, sentinta judecatoreasca, etc.). In functie de cererile primite, este posibil sa existe si alte conditii prealabile pe care va trebui sa le verificam pentru a fi in masura sa va oferim serviciul solicitat. 

2. Cu privire la plangerile contraventionale, va atragem atentia ca aveti nevoie de cel putin un martor pentru a avea sanse reale de admitere a plangerii. Nu puteti propune ca martori: sot, sotie, frati, parinti, copii, veri, unchi, matusi. Acestia pot fi audiati doar cu acordul partii adverse. 

3. In privinta serviciului de consultanta juridica, avand in vedere ca nu am limitat sfera de aplicare in oferta noastra, daca consultanta solicitata este intr-un domeniu juridic pentru care nu avem suficienta experienta, ne vom limita doar la indicarea legislatiei aplicabile, fara a ne hazarda in sfaturi privind modul de interpretare si aplicare a normelor legale. Aceasta limitare va fi precizata in raportul de consultanta. Domeniile juridice in care nu avem inca suficienta experienta sunt, printre altele: proprietate intelectuala, dreptul asigurarilor, piata de capital, dreptul transporturilor, drept international privat si public, s.a. O data cu dezvoltarea afacerii, vom recruta mai multi avocati pentru a va oferi consultanta calificata in cat mai multe domenii juridice. Va putem confirma ca avem experienta calificata in urmatoarele domenii juridice: drept civil (proprietate, contracte, obligatii, etc.), drept penal (infractiuni economice), procedura civila, procedura penala, dreptul muncii, drept comercial (mai nou, relatiile dintre profesionisti), drept administrativ (contencios administrativ).

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Continutul acestui website este proprietatea exclusiva a societatii LAR INTERLEX MANAGEMENT SRL-D (denumita in continuare „INTERLEX”). Utilizatorii acestui website au dreptul sa exploreze continutul si sa foloseasca informatii preluate de pe acesta, doar cu precizarea sursei si atasarea unui link catre sursa informatiei.

Protectia datelor personale ale utilizatorilor

INTERLEX este operator de date personale inregistrat sub nr.28116 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
Inainte de a completa formularul de comanda prin introducerea datelor dvs. personale (nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon), va rugam sa cititi acest extras din Legea nr. 677/2001, cu privire la drepturile dvs. de a fi informat despre modalitatea si scopul prelucrarii datelor dvs. personale.
Extras din Legea nr. 677/2001

ATENTIE! 

Prin accesarea acestui website si solicitarea oricarui serviciu, utilizatorul este de acord sa devina clientul INTERLEX care are astfel dreptul sa prelucreze datele sale personale in scopul prestarii serviciului juridic solicitat. 
INTERLEX nu va folosi datele personale ale utilizatorului in scop comercial (vanzarea bazei de date) ci doar le va arhiva pentru evidenta interna si evaluarea calitatii propriilor servicii.

Datele dvs. personale nu vor fi salvate pe serverul firmei care asigura gazduirea portalului LegalServNet ci vor fi transmise direct pe adresa de e-mail comanda@legalservnet.ro, ce apartine societatii INTERLEX. Documentele transmise de dvs. prin e-mail sau fax vor fi comunicate avocatului care va presta serviciul juridic pentru dvs. Exemplarele primite de INTERLEX vor fi arhivate la sediul firmei sau alt sediul de lucru, in conditii de securitate si confidentialitate. INTERLEX se angajeaza sa nu comunice catre terte persoane (cu exceptia avocatilor colaborator si a autoritatilor publice in drept sa le solicite) datele personale ale clientilor si actele primite de la acestia.

Conform art. 35 din Legea nr. 51/1995 privind exercitarea profesiei de avocat: „Pentru asigurarea secretului profesional, actele şi lucrările cu caracter profesional aflate asupra avocatului sau în cabinetul său sunt inviolabile. Percheziţionarea avocatului, a domiciliului ori a cabinetului său sau ridicarea de înscrisuri şi bunuri nu poate fi făcută decât de procuror, în baza unui mandat emis în condiţiile legii.”.

Conform art. 113 din Statutul profesiei de avocat: „Avocatul este confidentul clientului în legătură cu cazul încredințat. Confidențialitatea și secretul profesional garantează încrederea în avocat și constituie obligații fundamentale ale avocatului.”.

Conform art. 228. din Statut: „(1) Sediul profesional și celelalte spații în care avocatul își desfășoară activitatea profesională trebuie să asigure păstrarea secretului profesional. (2) Secretul profesional vizează toate informațiile și datele de orice tip, în orice formă și pe orice suport, furnizate avocatului de către client în scopul acordării asistenței juridice și în legătură cu care clientul a solicitat păstrarea confidențialității, precum și orice documente redactate de avocat, care conțin sau se fundamentează pe informațiile sau datele furnizate de client în scopul acordării asistenței juridice și a căror confidențialitate a fost solicitată de client.”

Prin completarea formularului de comanda si confirmarea trimiterii comenzii de furnizare a serviciilor juridice intermediate de INTERLEX, vom intelege ca v-ati dat acordul expres asupra prelucrarii acestor date in scopul declarat mai sus.
In cazul in care nu doriti prelucrarea acestor date, VA RUGAM SA NU COMPLETATI FORMULARUL DE COMANDA caz in care, nu veti putea beneficia de serviciile noastre.

EXCLUDERI

INTERLEX nu-l va despagubi pe client si nu va fi responsabil pentru omisiunea sau intarzierea furnizarii serviciului juridic on-line datorita intreruperii sau sistarii totale a conexiunii la internet, cu exceptia cazului cand aceasta intrerupere se datoreaza culpei INTERLEX. INTERLEX se angajeaza ca imediat reluarii conexiunii la internet sa precizeze motivele intreruperii si sa furnizeze serviciile juridice nelivrate clientilor care au achitat tariful ori, daca acest lucru nu mai este posibil (de exemplu, a expirat termenul pentru depunerea unei cereri catre instanta), sa restituie tarifele incasate.

IMPORTANT 

Va reamintim ca noi va garantam trimiterea cererii in termen de 48 de ore de la transmiterea tuturor documentelor solicitate pentru prestarea serviciului juridic. Va rugam sa tineti cont de faptul ca, din punct de vedere procedural, data depunerii cererii dvs. la instanta competenta va fi considerata data expedierii prin posta sau data inregistrarii acesteia prin serviciul de registratura. De aceea este important ca dvs. sa transmiteti documentele in timp util, pentru a fi in masura sa va trimitem documentul juridic cu minim 24 de ore inainte de expirarea termenului legal.

DECLARAȚIA UTILIZATORULUI:

Sunt de acord cu termenii si conditiile folosirii acestui site si primirea serviciilor juridice solicitate.

Sunt de acord   |   NU sunt de acord